Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web bk8casinovn.top trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web bk8casinovn.top, bạn đã đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

Trang web bk8casinovn.top được cung cấp cho mục đích thông tin chung và chỉ dành cho nhu cầu cá nhân của người dùng. Bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc lạm dụng trang web này đều bị cấm và có thể dẫn đến hành vi hình sự.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và nội dung trên trang web bk8casinovn.top được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ và các luật bản quyền áp dụng. Mọi sử dụng trái phép, sao chép, phân phối hoặc tái sử dụng nội dung từ trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Chúng tôi không cấp phép cho bất kỳ người dùng nào quyền sử dụng hoặc sở hữu các tên miền, logo, hình ảnh hoặc dấu hiệu thương hiệu của trang web bk8casinovn.top.

2. Trách nhiệm người dùng

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng trang web bk8casinovn.top sẽ tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp áp dụng. Bạn cam kết không sử dụng trang web này cho mục đích bất hợp pháp, gây hại hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Bạn cũng cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây quá tải hệ thống trang web bk8casinovn.top hoặc gây mất an ninh hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trang web này.

  • Bạn không được sao chép hoặc phân phối nội dung trái phép từ trang web bk8casinovn.top
  • Bạn không được tạo ra hoặc sử dụng các công cụ tự động để thu thập dữ liệu từ trang web này
  • Bạn không được can thiệp hoặc tạo ra các quá trình tự động trên trang web bk8casinovn.top

Bất kỳ vi phạm các điều khoản sử dụng này có thể dẫn đến việc chúng tôi chấm dứt hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn vào trang web bk8casinovn.top.

3. Thay đổi nội dung và điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung và điều khoản sử dụng trang web bk8casinovn.top bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra định kỳ để cập nhật với các thay đổi này. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi được coi là chấp nhận các điều khoản mới.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web bk8casinovn.top
  • Chúng tôi không đảm bảo tính liên tục và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi kỹ thuật nào khi sử dụng trang web này