Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi truy cập trang web. Các cookie này cho phép trang web ghi nhớ hành động và ưa thích của bạn trong một thời gian nhất định, từ đó cải thiện trải nghiệm sử dụng của bạn và cung cấp các dịch vụ cá nhân hơn.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên trang web của chúng tôi:

  • Cookies bắt buộc: Đây là những cookie cần thiết để trang web hoạt động, bao gồm việc cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản của mình và tham gia các tính năng khác trên trang web.
  • Cookies yêu cầu: Các cookie này thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, chẳng hạn như trang bạn đã truy cập và lỗi bạn gặp phải. Thông tin từ các cookie này được sử dụng để cải thiện hoạt động của trang web.
  • Cookies chức năng: Các cookie này cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn bạn đã thực hiện, như ngôn ngữ ưa thích của bạn, và cung cấp các tính năng cá nhân hóa khác.
  • Cookies quảng cáo: Chúng tôi sử dụng các cookie này để cung cấp quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn. Thông tin từ các cookie này có thể được chia sẻ với các bên thứ ba để phân tích và đưa ra quảng cáo phù hợp.

2. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý và kiểm soát việc sử dụng cookie thông qua trình duyệt của mình. Bạn có thể tắt hoặc xóa cookie đã lưu trên máy tính của bạn và cài đặt các cài đặt trình duyệt để từ chối các cookie mới. Tuy nhiên, việc tắt hoặc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của bạn trên trang web, và một số tính năng có thể không hoạt động chính xác.

3. Cập nhật chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách cookie này từ thời gian này đến thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự. Mọi thay đổi sẽ được đăng thông qua trang web của chúng tôi và áp dụng ngay khi được công bố.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ sau nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu về chính sách cookie của chúng tôi: [email protected]